Oorlog, Tweede wereld-

Tot deze beroemde aanval was er van verduistering op het eiland weinig sprake en ook de verdediging was beperkt. Na de aanval werd de verduistering strikter nageleefd en werden geschutstellingen bij de vuurtoren van Seroe Colorado gemaakt.

Bron:

  1. Artikel London Times, aangevuld met informatie uit een artikel van Dan Jensen.
  2. “Wereld oorlog in de West”, 2004, Liesbeth van der Horst.
  3. “Juwana Morto, Kustbatterij Aruba”, door dr. J. Hartog; uitg. De Walburg Pers, Zutphen, 1987, 96 blz.
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *