Staatsvorm Aruba

Thema’s > Staatsvorm Aruba

wapen_van_arubaAruba is sinds 1986 een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor maakte Aruba deel uit van de, inmiddels voormalige, Nederlandse Antillen. Aruba is een Parlementaire democratie die een zelfstandig rijksdeel vormt van het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba valt buiten de Europese Unie en de bescherming van de Navo.

Regering op Aruba Aruba kent één bestuurslaag. De regering zit in Oranjestad. De regering van Aruba wordt gevormd door een gouverneur en de Raad van Ministers. De Koningin benoemt de gouverneur en deze benoemt vervolgens de ministers. De gouverneur heeft een dubbelfunctie, hij is zowel hoofd van de regering als vertegenwoordiger van het Koningshuis in de Koninkrijksgebieden. Samen met de ministers vormt hij de uitvoerende macht.

Volksvertegenwoordiging Aruba De Staten van Aruba vertegenwoordigen de bevolking. De Staten zijn te vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland. De Staten bestaan uit 21 leden. Zij worden bij algemene verkiezingen voor vier jaar gekozen. Samen met de gouverneur vormen zij de wetgevende macht.

Band met Nederland De officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland is in het Statuut voor het Koninkrijk vastgelegd. De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen. Gezamenlijk wordt deze vertegenwoordiging in de wandelgangen het “ArubaHuis” genoemd, maar officieel is het het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba; R.J. Schimmelpennincklaan 1; 2517 JN Den Haag; Tel. 070 356 62 00; Open: ma t/m vr van 8.30-17 uur; website: www.arubahuis.nl

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *